..กวนอิมผ่อสักบทสวดมนต์ยินดีต้อนรับทุกท่าน..ครับ

กวนอิม

กวนอิม
กวนอิมปางส่งบุตร ใครที่ไม่มีบุตรควรสักการะปางนี้

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

บทสักการะพระโพธิสัตว์


มหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

(บทสวดมนต์ของพระโพธิสัตว์กวนอิม)

(สูตรหัวใจหรือสูตรที่เป็นหัวใจแห่งโลกุตรปัญญา)

(สูตรที่เป็นหัวใจแห่งปัญญาของการหลุดพ้น)กวัน จื้อ ไจ้ ผู ซ่า

สิง เซิน ปวอ เหย่อ ปวอ หลัว มี่ ตวอ สือ

เจ้า เจี้ยน อู่ อวิ้น เจีย คง

ตู้ อี๋ เชี่ย ขู่ เอ้อ

เซ่อ ลี่ จื่อ

เซ่อ ปู๋ อี้ คง คง ปู๋ อี้ เซ่อ

เซ่อ จี๋ ซื่อ คง คง จี๋ ซื่อ เซ่อ

โซ่ว เสี่ยง สิง ซื่อ อี้ ฟู่ หยู ซื่อ

เซ่อ ลี่ จื่อ ซื่อ จู ฝ่า คง เซี่ยง

ปู้ เซิง ปู๋ เมี่ย

ปู๋ โก้ว ปู๋ จิ้ง

ปู้ เจิง ปู้ เจี่ยน

ซื่อ กู้ คง จง อู๋ เซ่อ

อู๋ โซ่ว เสี่ยง สิง ซื่อ

อู๋ เหยี่ยน เอ่อ ปี๋ เสอ เซิน อี้

อู๋ เซ่อ เซิง เซียง เว่ย ชู่ ฝ่า

อู๋ เอยี่ยน เจี้ย ไหน่ จื้อ อู๋ อี้ ซื่อ เจี้ย

อู๋ อู๋ หมิง

อี้ อู๋ อู๋ หมิง จิ้น

ไหน่ จื้อ อู๋ เหลา สื่อ

อี้ อู๋ เหลา สื่อ จิ้น

อู๋ ขู่ จี๋ เมี่ย เต้า

อู๋ จื้อ อี้ อู๋ เต๋อ

อี่ อู๋ สว่อ เต๋อ กู้

ผู๋ ถี ซ่า ตว่อ

อี ปวอ เหย่อ ปวอ หลัว มี่ ตัว กู้

ซิน อู่ กว้า ไอ้

อู่ กว้า ไอ้ กู้

อู๋ โหยว ข่ง ปู้

เอวี่ยน หลี เตียน เต่า เมิ่ง เสี่ยง

จิ้ว จิ้ง เนี่ย ผัน

ซัน ซื่อ จู ฝอ

อี ปวอ เหย่อ ปวอ หลัว มี่ ตวอ กู้

เต๋อ อา โน่ว ตวอ หลัว ซัน เหมี่ยว ซัน ผู ถี

กู้ จือ ปวอ เหย่อ ปวอ หลัว มี่ ตวอ

ซื่อ ต้า เสิน โจ้ว

ซื่อ ต้า หมิง โจ้ง

ซื่อ อู๋ ซั่ง โจ้ว

ซื่อ อู๋ เติ๋ง เติ่ง โจ้ว

เหนิง ฉู อี๋ เชี่ย ขู่

เจิน สือ ปู้ ซวี

กู้ ซวอ ปวอ เหย่อ ปวอ หลัว มี่ ตวอ โจ้ว

จี๋ ซวอ โจ้ว เอวีย

เจีย ตี้ เจีย ตี้

ปวอ หลัว เจีย ตี้

ปวอ หลัว เซิง เจีย ตี้

ผู ถี ซ่า ผวอ เฮอ

(กราบ 3 ครั้ง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น